Jazda po alkoholu

Jazda po alkoholu co grozi.

Jazda po alkoholu jest jednym z najpoważniejszych przestępstw w Polsce. Ponadto jest jednym z najczęściej popełnianych przez Polaków. Ale co tak w ogóle grozi za jazdę po alkoholu? W dzisiejszym wpisie chciałbym poruszyć kwestię tego, czym jest jazda po alkoholu oraz co grozi za jazdę po alkoholu. Zapraszam do dzisiejszego wpisu!

Mówiąc jazda po alkoholu możemy mieć na myśli dwie różne kwalifikacje prawne. Pod tym pojęciem możemy mieć na myśli przestępstwo jazdy po alkoholu oraz wykroczenie jazdy po alkoholu. Czym się różnią te dwa czyny?

Przestępstwo jazdy po alkoholu zostało stypizowane w art. 178a § 1 kodeksu karnego. Zgodnie z nim kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Oprócz powyższego kierującemu grozi zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w zakresie od 3 lat do lat 15 oraz obowiązkowe świadczenie na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie minimum 5 tys. zł. Maksymalną kwotą, jaką może zasądzić sąd jest kwota aż 60 tys. zł.

Wykroczenie zostało natomiast uregulowane w kodeksie wykroczeń w art. 87. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych. Dodatkowo sąd musi orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Różnica między przestępstwem a wykroczeniem polega więc na stężeniu alkoholu w organizmie kierującego.

Stan nietrzeźwości w rozumieniu tego kodeksu zachodzi, gdy:

1)zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub

2)zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Natomiast stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

1) stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo

2) obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Do konsekwencji jazdy po alkoholu możemy zaliczyć również obowiązki związane z odzyskaniem prawa jazdy. Osoba taka będzie musiała przejść badania kontrolne na przeciwskazania do prowadzenia pojazdu mechanicznego. Dodatkowo powstaje obowiązek zaliczenia kursu reedukacyjnego z zakresu problematyki przeciwalkoholowej. Jeśli twój zakaz trwał dłużej niż rok musisz również ponownie podejść do egzaminu na prawo jazdy.

Jazda pod wpływem alkoholu.

Przestępstwo lub wykroczenie jazdy pod wpływem alkoholu są jednymi z najczęściej popełnianych przez Polaków czynów zabronionych. Każdego dnia około 100-150 osób jest zatrzymywanych za prowadzenie pojazdu mechanicznego, kiedy w ich organizmie znajduje się jeszcze alkohol. Konsekwencje takiego czynu są bardzo dotkliwe.

A co grozi za jazdę po alkoholu? Jazdę po alkoholu możemy podzielić na dwie kategorie. Pierwsza to jest wykroczenia, druga to już natomiast przestępstwo.

Z wykroczeniem mamy do czynienia, kiedy dana osoba prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, powietrznym lub wodnym mając we krwi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu. Jest to odpowiednik 0,1 do 0,25 mg alkoholu w litrze wydychanego powietrza. Z przestępstwem mamy natomiast do czynienia, kiedy stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu przekroczy granicę 0,25 mg lub 0,5 promila we krwi.

Co natomiast grozi za jazdę po alkoholu? Kwestię tę w przypadku wykroczenia rozstrzyga art. 87 § 1 kodeksu wykroczeń, który stanowi, że popełnia wykroczenie ten kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych. Jak widać Sąd może na nas nałożyć nawet karę aresztu. Najczęściej spotykaną karą jest jednak kara grzywny. Rzadko kiedy sądy skazują dana osobę na grzywnę poniżej 1.000,00 zł.

Przestępstwo jazdy po alkoholu reguluje natomiast art. 178a § 1 k.k. Zgodnie z tym artykułem kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W każdym z powyższych przypadków sąd musi orzec dodatkowo zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. W przypadku wykroczenia zakaz ten może wynosić od 6 miesięcy do lat 3, natomiast za przestępstwo sąd orzeknie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznym w przedziale od 3 lat do lat 15.

W przypadku przestępstwa powstaje jeszcze jedna dolegliwości, w postaci obowiązku zapłaty określonej sumy na rzecz Funduszy Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Sąd orzeka obowiązek ten w przedziale od 5 do 60 tys. złotych.

Jak widać konsekwencję są bardzo dolegliwe. Są natomiast pewne rozwiązania, które minimalizują powyższe kary. Jeśli masz problem z jazdą po alkoholu to zgłoś się do nas. Zapewnimy tobie pomoc prawną najwyższej jakości.

David & Rosetti, LLP

David & Rosetti, LLP is a workers' compensation defense law firm located in the heart of downtown Atlanta and committed to representing employers, insurers, and third party administrators in workers’ compensation matters throughout Georgia.   We anticipate the needs of our clients and take an aggressive approach to defending lawsuits and bringing claims to a successful resolution. 

Communication is the cornerstone of our practice.  We have not only the technology but the commitment to be responsive to client needs.  Telephones and e-mail are important tools in this regard, but we believe personalized service, including visits to our clients – whether across town or across the country – is valuable and necessary to provide the highest quality legal service.  We understand that good lawyers listen to their clients and understand their needs. As part of this process our attorneys conduct seminars both across the state and outside Georgia. We also provide timely updates to our clients, including through our monthly electronic newsletter.

David & Rosetti, LLP is AV rated by Martindale-Hubbell.